NWO är nu nära!


Plandemin tar sig allt märkligare uttryck, för den som är itutad och van vid frihet och demokrati. För första gången i världshistorien reses krav på passvisering för helt friska människor för att få röra sig i sin egen vardagsmiljö, som jobb, nödvändiga inköp, restauranger och nöjen. Att makten kräver det kanske inte förvånar, men att en majoritet av medborgarna tycks kräva det låter mycket märkligt. De är alltså redo att kasta all sin frihet överbord för att döva skräcken för ett i de flesta fall harmlöst virus. Därtill är samma majoritet troligen inskolad av en gravt osaklig klimatalarmism.

+ There are no comments

Add yours