Nu vänder det i Spanien


Spanien har varit helt under isen sedan eurokrisen inleddes strax efter att bostadsbubblan sprack i USA. Siffrorna har ständigt blivit sämre, även om arbetslösheten slutade öka när den nått rekordnivån 25 procent. Nu ser det emellertid ut som om utvecklingen vänt. För första gången sedan 2004 uppgår konsumentförtroendet till mer än 100, vilket indikerar förbättring.

+ There are no comments

Add yours