Nu startar jag Nätverket för magkänslobaserad policy!


Nästan alla debattörer använder idag forskningsresultat och rapporter för att underbygga sina argument. Ändå är debattörerna inte överens med varandra om vad som bör göras för att uppnå de ändamål man avser uppnå. Samtidigt har vetenskapen aldrig varit av så hög kvalitet, eller omfattat så mycket, som idag. Debattörernas meningsskiljaktigheter borde inte finnas. Det finns tre huvudsakliga skäl till varför debattörer inte är eniga.

+ There are no comments

Add yours