Norrmalmstorg och sverigesyndromet


Vad gör det svenska folket så mottagligt för självdestruktiva mönster, och än viktigare hur kan de stävjas? Är det rotlösheten och historielösheten som gör oss till en rädd, osäker och självutplånande fårskock? Ett problem med psykisk ohälsa att den sjuke ofta inte själv förstår sitt tillstånd. Någon snabbverkande medicinering eller något vaccin mot sverigesyndromet är inte allmänt känt. Men på lång sikt torde en bättre självkännedom och tacksamhet över vårt arv vara läkande.

+ There are no comments

Add yours