Nobben i syföreningen


I många år hade Dagens Nyheter Alf Henriksson avlönad för att skriva dagsvers i tidningen. Henriksson lär ha skrivit över 20.000 dylika. Han lade i dagen många funderingar, både stora och små. Men censur ingick inte i hans arsenal. Här kommer en liten stump jag tar ur minnet, hoppas den blir rätt.

+ There are no comments

Add yours