Nedrevidering av tysk tillväxt


En expertpanel har sänkt killgissningen av den ekonomiska tillväxten för den europeiska ekonomiska motorn Tyskland. Revideringen går från 1.5% i BNP-tillväxt för 2019 ner till 0.8%, men landet ska undvika recession.

+ There are no comments

Add yours