Nationer efter samtycke


”Nationen” är såklart inte detsamma som staten, något som tidigare libertarianer och klassiska liberaler som Ludwig von Mises och Albert Jay Nock förstod mycket väl. Samtida libertarianer antar ofta, felaktigt, att individer endast länkas samman via utbyte på marknaden. De glömmer att alla av nödvändighet föds in i
en familj, ett språk, och en kultur.

+ There are no comments

Add yours