Nationell ekonomi


Hur kommer det sig att Sverige i genomsnitt är materiellt rikare än Afrika? Finns det en fara med att främja ekonomisk tillväxt?