När skall skolmedicinen börja bry sig mer om vår hälsa än om Big Pharmas vinster?


Folkhälsomyndigheten och andra medicinska myndigheten bedriver nu en kampanj, med rekommendation att de personer (såsom äldre och multisjuka) som löper ökad risk att bli svårt sjuka eller avlida om de får influensa, bör vaccinera sig mot säsongsinfluensan. Den som inte hör till en riskgrupp, men som vill undvika att få säsongsinfluensa, kan också vaccinera sig rekommenderar man. Men hur genomtänkt och klok är egentligen denna rekommendation?

+ There are no comments

Add yours