När faller mörkret?


När jag som sjuttonåring kom till USA 1971 sammanföll det politiskt med att President Nixon frikopplade Dollarn från de sista kopplingarna till Bretton-Woods avtalet och anknytning till guldmyntfoten. Jag kunde inte då se vad det skulle få för betydelse längre fram. Men en epok var otvetydigt över och alla epoker tar någon gång slut.

+ There are no comments

Add yours