När AI-stödd Crime Prediction slår fel


Här är ett lästips: My sons were profiled by a racist predictive policing system — the AI Act must prohibit these systems