Motvalls Gubbe


Men så började statsmakterna yra om intyg och elände. På fullt allvar delar man upp befolkningen i “goda” lydiga medborgare som ska få gräddfil, och onda som ska straffas för olydnad! Man vill runda lagstiftningen som klart säger att ingen ska vaccineras mot sin vilja. Man vill knuffa mig i rätt riktning som vore jag en viljelös retard. Man vill registrera och analysera. Då får det vara.