I morgon startas Karlshamsverket


Under natten kommer Karlshamnsverket att startas. Det är ett oljekraftverk som tillhör den så kallade effektreserven. Det är den reserv som man tar till när energiförbrukningen är så stor att Sverige riskerar elbrist och rullande bortkoppling av abonnenter.

+ There are no comments

Add yours