Mona Sahlins spaning efter ett nytt folk


I Mona Sahlins spökskrivna memoarer ”Makt-lös” finns en mening som faktiskt förklarar det mesta i den sentida svenska utvecklingen.