MOHAMED OMAR: Tage Lindbom och hans Mästare


Åter till frågan: var Tage Lindbom muslim? Nja, inte i någon rimlig mening. Han var framför allt en lärjunge till den schweiziske nyandlige ledaren Frithjof Schuon (1907-1998). Denne Schuon förkunnade en lära som brukar kallas ”traditionalismen”. Man tror att det finns en tidlös visdom, en filosofi, dold innanför skalet på alla ”äkta” religioner. Denna filosofi kallar man ”philosophia perennis” (den eviga filosofin).

+ There are no comments

Add yours