MOHAMED OMAR: En svensk Jules Verne


Den oikofobiska depression som många svenskar tycks lida av är obefogad. Svenskar är duktiga på många saker och har mycket att vara stolta över.

+ There are no comments

Add yours