Mohamed Omar: Den militanta salafismen är inget litet ytterkantsfenomen


Under alla dessa år då den fanatiska och militanta salafismen befunnit sig i tillväxt har vi inte sett något motstånd från moskéerna. Tvärtom har salafismen sitt hem i moskéerna.

+ There are no comments

Add yours