Modernitetens senkomlingar


Vissa folk anlände sent till moderniteten. De ville ingå i det framgångsrika västliga protestantiska samhället, men samtidigt tycker de illa om det. De dras med avundsjuka och utanförskap, dels för att de inte kunde bygga något liknande själva, och dels för att de nu tvingas leva i någon annans goda samhälle.

+ There are no comments

Add yours