Modernitet och traditionsbrott – Om Hedebyborna (Del 3)


Det finns inget sentimentalt eller romantiserande i Delblancs skildring av adelns tillbakadragande, åtminstone inte när det kommer till ätten Urse. Carl-Gustaf är skildrad som en gemen typ som inte har någon som helst aktning eller hänsyn inför de vanliga människorna som bor i Hedeby.