Modernitet och traditionsbrott – Om Hedebyborna (Del 2)


Att sätta årensningen i centrum är ett riktigt bra grepp för att illustrera förändringen. Här finns två karaktärer som är av särskild betydelse: Roland ”Rävfarmarn” Svensson och hans son Erik. Rävfarmarn är en av de ledande karlarna i byn och en av de som är med och bestämmer vilka som ska gå på flotten och vilken position de ska betros med.