Modernitet och traditionsbrott – Om Hedebyborna (Del 1)


I händelse av att någon skulle ställa frågan vilken som är Sveriges främsta tv-produktion genom tiderna tycks svaret givet: Hedebyborna.