Moderaterna förstår inte symbolfrågor


Ska privatbilism förbjudas i svenska storstäder? Denna fråga, symptomatisk för den samtida smygauktoritära klimatdebatten, ställdes i helgen till Moderaternas partiledare Ulf Kristersson i en stor Expressen-intervju om klimatet.