Missbruk av yttrandefriheten?


DN slår ju ofta knut på sig själv i sin vilja till politisk korrekthet, och idag lyckas man igen. Läs artikeln Våld och hot stoppar inte satiren. I slutet av artikeln frågar man sig om det är rätt att ställa sig bakom Charlie för att skämta med islam: “Men om du hela tiden missbrukar yttrandefriheten för att understryka dess existensberättigande så visar du ju aldrig vad den är bra för.”

+ There are no comments

Add yours