Mises om polylogism


Marxistisk polylogism hävdar att sinnets logiska struktur skiljer sig åt beroende på vilken samhällsklass man tillhör.

+ There are no comments

Add yours