Miljörörelsen som vi kunde ha fått


Gary Snyders essäsamling The Practice of the Wild1 ger en sorglig inblick i den miljörörelsen vi skulle kunnat haft, en miljörörelse som fokuserar på det lokal, mänskliga och naturliga.