Miljöpartiet slirar. Datalagringen fortsätter.


Ser man på! Äntligen ett svar om datalagringen från (MP), på SVT Debatt. Eller svar och svar… “Det är en utmaning för varje regering att ständigt se till att följa den tekniska utvecklingen, så att juridiken inte blir omsprungen av tekniken.” (…) “Vi ser detta som djupt problematiskt, eftersom det innebär massövervakning av alla människor, inte bara dem som misstänks för allvarliga brott.” (…) “Vår bild är att lagen i sin nuvarande form är problematisk. Därför har vi också inlett en översyn av lagen med syftet att stärka den personliga integriteten.” Detta innehåller faktiskt inget nytt.

+ There are no comments

Add yours