Miljömålen på tok


En gemensam undersökning gjord av SLU, SMHI, IVL och SCB visar att inte ens om vi helt och hållet la ner allt jordbruk i hela Sverige skulle tillförseln av närsalter och föroreningar till Östersjön sjunka till nivåer som motsvarar statens miljömål. Den naturliga tillförseln är större än vad deras mål tillåter! Det framgår inte hur nära målet man skulle komma om Sverige helt tömdes på såväl människor som mänsklig aktivitet. Min gissning är att inte ens då skulle miljömålen kunna nås. Så orealistiska är dessa drömmar, som i princip gjorts till lag.

+ There are no comments

Add yours