Migrationsverkets prognos kom idag


Då och då släpper Migrationsverket prognoser över antalet ärenden av olika slag man beräknar att man får, ökningen i budget man behöver i så fall och så vidare. Idag kom deras senaste. I den utgår de från medel-scenariet för kriget i Ukraina att 80 000 personer kommer.