Migrationsverket höjer sin prognos ytterligare


Noterar att Migrationsverket höjer sin prognos för flyktingströmmen till Sverige ytterligare.
Den nya prognosen för asylsökande under 2014 är i intervallet 81.000-84.000. Den tidigare prognosen från juli var 75.000-89.000 med ett huvudscenario som skattades till 80.000. För 2015 spås mellan 80.000 och 105.000 asylsökande. Här var den tidigare prognosen 64.000 till 94.000 personer.
Detta lär inte minska debatten om kostnaderna för flyktingmottagandet.

+ There are no comments

Add yours