Migrationsverket begär lika mycket ytterligare pengar som Försvarsmakten inte fick


Migrationsverket begär nu ytterligare 18 miljarder SEK de kommande åren, ovanpå de 48 miljarder SEK man begärde i somras. Summan 18 miljarder är intressant, då det är ungefär samma summa som Försvarsmakten begärde för att klara de uppgifter de ålagts av regering och riksdag. När Försvarsmakten begärde pengarna var det tomt i ladorna.

+ There are no comments

Add yours