Mest offentligt stöd till de med mest makt


I Sverige brukar man tycka att de svaga, som inte har samma förutsättningar som alla andra, ska få mer offentligt stöd och hjälp än andra. Tvärtom gäller när det handlar om att kunna vara med och påverka landets utveckling genom att delta i val och få politiskt inflytande. Då får de fördelar som redan har makt.

+ There are no comments

Add yours