Mer vit makt och gör Sverige svenskt


Redan på 80-talet när invandringen ännu var begränsad brukade det klottras BSS på väggarna i toaletter, på tåg och i skolorna. Jag tyckte det var hemskt, för redan då hade vi hjärntvättats att tycka att det var något fult att vilja bevara Sverige svenskt. Men vad är fel med att bevara och skydda något man gillar och som man fått i arv att förvalta av sina förfäder? Och vad är ens alternativet? Att göra Sverige osvenskt? Att byta ut våra folk, våra seder, bruk och värderingar? På vilket sätt är det moraliskt bättre?