Mellan hav och berg


Den klassiska liberalismen har sina rötter hos köpmännen (borgarna), ibland kallat “krämarideologi, plutokrati” i nedsättande syfte. En köpman träffar nämligen ofta främlingar när han gör affärer, och då gäller det att behandla främlingen med respekt om affären ska bli av. Det kan också vara lämpligt att lära sig något om främlingens region, hans seder och bruk. Till syvene och sist gäller det att skaffa mat på bordet.

+ There are no comments

Add yours