Medierna och makten


”All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare.” – ur regeringsformen. Så är det, eller så borde det vara. I mina ögon finns det en annan maktfaktor som under decennier har tagit för sig mer och mer. När tidningarnas politiska påverkan lämnar ledarsidorna för nyhetssidorna, när statstelevisionen ofta bara ger en vinkel av en nyhet – då är vi där. ”All makt i Sverige utgår från medierna och journalisterna är folkets främsta språkrör…”

+ There are no comments

Add yours