Medicinska pass är ingen slutprodukt


Det är så mycket som händer på ett samhällsplan just nu. Den ena stolligheten efter den andra. Det dyker upp nya saker på daglig basis. Att då gång på gång återkomma till frågan om medicinska pass kan tyckas enahanda och tjatigt. Faktum är dock att det som nu sker är en så genomgripande förändring att det är svår att ta in.