Media bedriver psykologisk krigföring


Den 21 mars 2013 konkretiserade DNs chefredaktör Peter Wolodarski tidningens linje. Man skulle inte längre producera sakliga nyheter och reportage utan ”agendasättande journalistik”. Termen, eller eufemismen som man kanske borde säga, för tankarna till valfri totalitär stat där nyhetsjournalistiken systematiskt används för att styra paradigmet i en särskild riktning, en riktning som inte nödvändigtvis är sanningssökande.