Medborgarjournalistiken och staten


Samtidigt som regeringen och dess stödtrupper vill grundlagsskydda det vänsterdominerade public service bedriver alltså Skatteverket en sorts jakt på oberoende röster. Skatteverktyget är vid sidan om statens våldsmonopol det mest effektiva för att tvinga in människor i ledet – eller krossa dem. Så har det varit i århundraden.

+ There are no comments

Add yours