Måste Danmark lämna ERM?


Att Schweiz har problem med en allt starkare franc är väl känt. Landet försökte under en period stimulera ekonomin genom att hålla en fast växelkurs mot euron. Det gick inte så bra. Den Schweiziska ekonomin är såpass mycket mer konkurrenskraftig än EU-ekonomin att det vore svårt att försöka följa efter när EU bedriver extraordinära penningpolitiska manövrar.

+ There are no comments

Add yours