Massövervakning skapar ett misstänksamt samhälle


Nybloggat på HAX.5July.org Mass surveillance creates a suspicious society En bloggpost om hur massövervakning skapar ett misstänksamt samhälle, där människors tillit till varandra eroderar.

+ There are no comments

Add yours