Massövervakning gör samhället mindre säkert


Nybloggat på HAX.5July.org: Study: Mass surveillance makes us less safe – Om hur massövervakning inte bara kränker vår rätt till privatliv, utan dessutom är mindre effektiv än gammalt hederligt polis- och underrättelsearbete

+ There are no comments

Add yours