Massgripanden till skydd för yttrandefriheten


Den franska polisen genomför nu massgripanden av personer som uttryckt sig olämpligt med anledning av attentaten i Paris. I Tyskland förbereder Angela Merkel EU-lagstiftning som ger myndigheterna rätt att avlyssna medborgarna. I Sverige tillämpas lagen om hets mot folkgrupp på allt som ens antyder någon missaktning mot ett kollektiv. I Storbritannien öppnar David Cameron för att förbjuda människor från att kommunicera på Internet – om inte staten får möjlighet att lyssna. Samma politiker tågar till stöd för Charlie Hebdo. “Jag är Charlie” hävdar dom unisont.

+ There are no comments

Add yours