Människors OLIKA värde styr i Sverige


”Alla människors lika värde” är ett begrepp som hörs och används för styrning och vägledning överallt i samhället idag, trots sin flummighet. Men visste ni att det numera till och med står i en av Sveriges grundlagar?

+ There are no comments

Add yours