Människans spridning till världens alla hörn: Utvecklingen och intensifieringen av arbetsdelningen. (del 2 av 2)


Detta är den andra delen av en föreläsningsserie vid namn “Ekonomi, samhälle och historia” i vilken Hans-Hermann Hoppe presenterar en noggrann rekonstruktion av grunderna i ekonomi, samhällsteori och politik.

+ There are no comments

Add yours