Människan – med rätt att slösa


Man hör ibland påståendet att staten är berättigad att samla in pengar från dess medborgare eftersom pengarna kan användas bättre. Påståendet används till exempel av dem som försvarar att folk som inte studerar på universitet eller högskola ska betala för dem som gör det – ickestudenterna påstås tjäna i det långa loppet på investeringen i kunskaper och färdigheter. Jag tror inte att man borde förlita sig på en central instans i samhället att beräkna var pengar gör störst nytta.

+ There are no comments

Add yours