Man förstår nästan Aftonbladet


Politiska texter syftar oftast till att skapa stöd för de egna ståndpunkterna och perspektiven, och bygga upp oförståelse och misstänksamhet mot motståndarnas. Ibland blir det dock infantilt. Det gäller inte minst i arbetarrörelsen, marinerad som den är i självgodhet. Socialdemokraterna står för det goda och har alltid gjort det. Motståndarna – särskilt Moderaterna – står för det onda och har alltid gjort det. Det är därför det är katastrof så fort någon annan än de själva innehar makten.

+ There are no comments

Add yours