Majoritet av justitieutskottet vill skärpa villkorlig frigivning


En majoritet i jusititeutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att skärpa reglerna för villkorlig frigivning. Återfallsförbrytare ska istället avtjäna tre fjärdedelar av sitt straff, och inte som nu släppas fria efter halva straffet. Detta står att läsa på Riksdagens hemsida. Samtliga tre socialistpartier reserverade sig förstås mot detta, eftersom 70% av alla som suttit i fängelse åter sitter i fängelse inom tre år enligt Dagens Juridik: “I genomsnitt begår närmare 40 procent av alla dömda nya brott inom tre år. För personer som dömts till fängelse är motsvarande siffra 70 procent.”

+ There are no comments

Add yours