M tar ett steg åt rätt håll. Men regeringen?


Moderaterna har nu fattat ett policybeslut om att flyktingar skall få tillfälliga (istället för permanenta) uppehållstillstånd. Vilket är en anpassning till hur det ser ut i resten av Europa. Nu bör de vara mycket tydliga med nästa steg: Arbete (eller annan trovärdig egen försörjning) är nyckeln till permanent uppehållstillstånd.

+ There are no comments

Add yours