LOV blir kvar


Glädjande besked från regeringen om LOV – Lagen om valfrihetssystem. Uppdraget att undersöka hur frågan om hur etableringsfriheten för vårdcentraler skulle kunna begränsas lyfts bort från utredningen. Egentligen är detta det enskilda förslag som jag är mest kritisk mot. I övrigt är det bara bra om kommuner och landsting kan utforma reglerna lite olika, det blir ett slags institutionell konkurrens som gör att olika huvudhen kan lära av varandra.

+ There are no comments

Add yours