Lotta Olssons förslag bör tas på allvar


Lotta Olssons motion med förslag om att utreda huruvida Stockholm bör förbli Sveriges huvudstad är intressant och ett exempel på nytänkande. Det finns andra länder som valt att utlokalisera sina huvudstäder. Brasilia är huvudstad i Brasilien – inte Rio de Janeiro. Bonn var länge huvudstad i Tyskland – inte Berlin. Ankara är huvudstad i Turkiet – inte Istanbul. Och inte minst är Washington huvudstad i USA. Första kriteriet är att staden har bra kommunikationer till ett viktigt grannland. Då har vi Strömstad, Haparanda, Charlottenberg och Malmö att välja mellan.

+ There are no comments

Add yours