Lokala politiska uppror


Hagfors är en liten värmländsk kommun norr om Karlstad, med 11 500 invånare. Likt många andra kommuner bildades den i 1971 års kommunreform och då genom sammanslagning av Hagfors stad med ett antal småkommuner. De senaste 60 åren har befolkningsmängden halverats i det område som idag motsvaras av Hagfors kommun. Från bildandet fram till mandatperioden 2014-18 har Hagfors styrts av socialdemokraterna.